Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 30, 1787 En van Tagal file 2610, folio 73
May 30, 1787 en Padang per een particuliere sloep file 2610, folio 73
May 31, 1787 Schrijvens van Java ontvangen met de Both en per den Maleyer Hadjie Jamaloedin file 2610, folio 73
June 1, 1787 Alsmede schrijvens van de Mallabaar file 2610, folio 74-75
June 3, 1787 Vertrek van het Fransch koningsfregat Le Subtile na Mauritius file 2610, folio 75
June 3, 1787 Middelwijk van Ceilon gearriveerd file 2610, folio 75
June 3, 1787 Ridderkerk van Cheribon met schrijvens file 2610, folio 75-76
June 4, 1787 Vertrek van een Engelsch particulier schip Tayron naar Bengalen file 2610, folio 76
June 4, 1787 Schrijvens van Rembang en Bantam ontvangen file 2610, folio 76
June 5, 1787 Zoo mede van de Mallabaar file 2610, folio 76
June 5, 1787 En van Ceilon file 2610, folio 76-77
June 6, 1787 Schrijvens van Java ontvangen file 2610, folio 77
June 6, 1787 En van Macassar per den burger de Siso file 2610, folio 77
June 7, 1787 Arrive van Dordrecht en de Jonge Jacob uit Nederland file 2610, folio 78
June 7, 1787 Welke papieren door gemelte bodems zijn aangebragt file 2610, folio 78
June 7, 1787 Derzelver lading file 2610, folio 78
June 7, 1787 Vertrek van de Wijnanda Luberta en de Dapperheid naar Nederland file 2610, folio 79
June 7, 1787 Welke papieren daarmede verzonden zijn file 2610, folio 79
June 7, 1787 Het bedragen van derzelver ladingen file 2610, folio 79
June 7, 1787 Schrijvens naar Samarang per de bark den Arend verzonden file 2610, folio 79