Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 23, 1784 De Zilvere Leeuw van een verloren reyse na Ternaten terug file 2609, folio 119
Aug. 23, 1784 Schrijvens van Java ontfangen file 2609, folio 119
Aug. 24, 1784 De verjaardag van de erfprins Willem Frederik gevierd file 2609, folio 120
Aug. 24, 1784 De Edele heer Arnoldus de Lij tot directeur van de Amphioen Sociëteyt benoemd file 2609, folio 120
Aug. 24, 1784 De Edele Heer Hendrik van Stockum president van het Collegie van Curatoren en Scholarchen file 2609, folio 120
Aug. 24, 1784 En de Edele Heer Adriaan Boesses Commissaris van het Klein Zegul file 2609, folio 120
Aug. 25, 1784 Berkhout over China na Nederland met schrijvens na China file 2609, folio 120
Aug. 25, 1784 Een Fransch schip la Santa Anna na Mauritius file 2609, folio 120
Aug. 25, 1784 En de Jonge Jan na Palembang vertrokken file 2609, folio 120
Aug. 26, 1784 De Edele Heer Arnoldus de Lij overleden file 2609, folio 120
Aug. 27, 1784 Per het jagt de Twee Gebroeders schrijvens van Samarang ontfangen file 2609, folio 121
Aug. 27, 1784 Het lijk van de Edele Heer Arnoldus de Lij begraven file 2609, folio 121
Aug. 28, 1784 Schrijvens van Cheribon per de hoeker Japara ontfangen file 2609, folio 121
Aug. 30, 1784 De Edele Heer Adriaan Boesses directeur van de Amphioen Societeyt file 2609, folio 121
Aug. 31, 1784 En als zodanig voorgesteld file 2609, folio 121
Aug. 31, 1784 Het rapport over het doen van reekening door de regenten van het leprosenhuys ingediend file 2609, folio 121
Aug. 31, 1784 De staatreekening geïnsereerd file 2609, folio 121-123
Aug. 31, 1784 Per het burgervaartuyg van den Banda’s burger Hendrik Jacobs schrijvens van Macassar aangebragt file 2609, folio 124
Sept. 1, 1784 Per ’s konings Juragan Moksie schrijvens van Palembang ontfangen file 2609, folio 124
Sept. 1, 1784 En maandelijkse brief van Tanjongpoura file 2609, folio 124