Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 14, 1784 Aangebragte schrijvens van de Caab file 2609, folio 113
Aug. 14, 1784 [Korte sterkte van de Vreede] file 2609, folio 114
Aug. 14, 1784 Trompenburg na Souratta met schrijvens aan de ministers file 2609, folio 114
Aug. 16, 1784 Een Fransch schip La Morleron? arriveerd van Pondicherry file 2609, folio 114
Aug. 16, 1784 Schrijvens van Ternaten ontfangen file 2609, folio 114
Aug. 16, 1784 De Patriot na Java met een brief file 2609, folio 114
Aug. 17, 1784 Breederoode over China na Nederland file 2609, folio 114
Aug. 17, 1784 Schrijvens na China file 2609, folio 114
Aug. 17, 1784 De ligter Stad en Lande arriveerd van Straat Sunda file 2609, folio 114
Aug. 17, 1784 Twee brieven van Bantam ontfangen file 2609, folio 114
Aug. 18, 1784 Het Huis te Krooswijk van Macassar over Java met schrijvens van Java file 2609, folio 115
Aug. 18, 1784 Blijenburg uyt Rotterdam met brieven file 2609, folio 115
Aug. 18, 1784 [Korte sterkte van dien bodem] file 2609, folio 115
Aug. 18, 1784 De ligter Stad en Lande vertrekt na Straat Sunda file 2609, folio 116
Aug. 18, 1784 De Wakkerheid en de gourab de Snelheid verkogt file 2609, folio 116
Aug. 20, 1784 Het rapport over het doen van rekeening door diaconen der Gereformeerde gemeente ingediend file 2609, folio 116
Aug. 20, 1784 En de staatreekening geïnsereerd file 2609, folio 116-118
Aug. 20, 1784 Schrijvens na Java en Cheribon afgesonden file 2609, folio 118
Aug. 20, 1784 De Edele Heer Johannes Robbert van der Burgh overleden file 2609, folio 118
Aug. 21, 1784 Executie op Onrust file 2609, folio 119