Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 29, 1784 Reverte van de Patriot van Ceilon file 2609, folio 89
June 29, 1784 Arrive van het ingehuurd Fransch schip Le Empereur et Roy file 2609, folio 89
June 30, 1784 Arrive van het ingehuurd Sweedsch schip Orion file 2609, folio 90
June 30, 1784 Item van het Deens schip Prins Fredrik[16] van Coppenhagen file 2609, folio 90
June 30, 1784 En het Fransch schip La Saint Anna van Mauritius file 2609, folio 90
June 30, 1784 Mitsgaders een Palembangs koningsvaartuyg beladen met thin file 2609, folio 90
June 30, 1784 Afgave van het biljet nopens het nader ontdekt bedrag op het namaken van valsche credietbrieven ter publicatie en affixie [17] file 2609, folio 90
July 1, 1784 Arrive van het schip de Both van Banda met schrijvens file 2609, folio 91
July 1, 1784 En een Fransch schip La Therese file 2609, folio 91
July 1, 1784 Per den Chinees jurragan The Ingtjie schrijvens van Palembang ontfangen file 2609, folio 91
July 2, 1784 Ontfangst en lectuure van vaderlandse papieren file 2609, folio 91-92
July 2, 1784 Arrive van de scheepen Berkhout van Hoorn en de Harmonie van Zeeland file 2609, folio 92
July 2, 1784 Korte sterkten van gemelte schepen file 2609, folio 92-93
July 2, 1784 Arrive van vijf vreemde schepen: ’t Frans schip l’Empereur et Roi; van Coppenhagen het Deensch schip Lucie Emmerencia; van Goa het Portugeesch schip Minerva; van Bombay het Portugeesch schip Esperance; van Mauritius het particulier Fransch schip Le Jeune Stanis Laus file 2609, folio 94
July 2, 1784 Vertrek van de Portugeesche schepen Minerva en Esperance naar China file 2609, folio 94
July 2, 1784 Schrijvens van Java ontfangen file 2609, folio 94
July 2, 1784 En van Ternaten file 2609, folio 94
July 2, 1784 Van Banda en Palembang file 2609, folio 94
July 2, 1784 En van Tanjongpoura ontfangen file 2609, folio 94
July 3, 1784 Ontfangst en lectuure van vaderlandsche papieren file 2609, folio 94-96