Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 25, 1758 Depeche en vertrek van het schip de Gustaaf Willem over Ceylon na Nederland file 2588, folio 147
June 11, 1759 Den eerste secretaris Jan Willem Hazebroek sterft subiet file 2589, folio 43
July 31, 1759 Bantams commandeur Willem Hendrik van Ossenbergh aangekomen file 2589, folio 71
Oct. 31, 1759 Den heere gouverneur generaal na de rheede ‘met den tweeden secretaris der Hoge Regeering de heer Willem Fockens in roeyvaartuygen naar ’t retourschip Noord Beveland’ file 2589, folio 119
Oct. 30, 1760 Ad idem per den burger Willem Tawaris file 2590, folio 101
June 4, 1761 Arrive van den Edele commandeur Willem Hendrik van Ossenberg file 2591, folio 103
June 8, 1761 En van Bantam met berigt dat de Gustaaf Willem in Straat is aengekomen file 2591, folio 104
July 6, 1761 En den heeren Michiel Romp en Willem Hendrik van Ossenberg geïntroduceert file 2591, folio 174
July 6, 1761 Item den Heer Willem Vincent Helvetius sitplaats aangeweest file 2591, folio 174
July 29, 1761 Depeche van vijf scheepen, de Bronstee, Osdorp, Renswoude, de Gustaaf Willem en Noord Beveland na Java file 2591, folio 199
July 31, 1761 Receptie van den heer Raad Extra-ordinaris Willem Hendrik van Ossenberg file 2591, folio 200
Aug. 21, 1761 En van Bantam ‘nevens een Memorie over den teegenwoordigen staad van dat commandement door den afgaand commandeur Willem Hendrik van Ossenburg gedateerd 28 july jongsleden’ file 2591, folio 210
Oct. 3, 1761 Uytgeleyde van den heer geëligeert Gouverneur van Java’s Noordoostkust Willem Hendrik van Ossenberg file 2591, folio 228
Oct. 7, 1761 Arrive van de Gustaaf Willem van Java file 2591, folio 231
March 8, 1762 Gecelebreert de geboortedag van Willem de Vijfde file 2592, folio 34-35
July 29, 1762 Arrive van Gustaaf Willem van Amboina over Java file 2592, folio 139
Sept. 5, 1762 Depeche van de Gustaaf Willem in stede van ’t Casteel van Tilburg file 2592, folio 157
Dec. 27, 1762 Willem van Blijdenbergh en Eduard Homma varen na derwaarts over file 2592, folio 244
Feb. 24, 1763 Retour van de Gustaaf Willem van Siam file 2593, folio 17
March 15, 1763 En ter geleyde van Enkhuyzen en de Gustaaf Willem na Java om rijst en houtwerken file 2593, folio 26