Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 2, 1676 Muyderbergh, Corea, Vliegende Swaan en Bunschooten van Java’s Oostcust en Japara file 2480, folio 366
Oct. 2, 1676 Schrijven daer met van den resident Jacob Couper file 2480, folio 366-367
Oct. 3, 1676 De Cabelleau van Java’s Oostcust en Japara file 2480, folio 367-368
Oct. 3, 1676 Item het jacht Laaren met den capiteyn Jan Fransen file 2480, folio 368
Oct. 3, 1676 Notitie der terughgekome militie file 2480, folio 368
Oct. 3, 1676 De chialoup de Leguaen naar Bantam file 2480, folio 368
Oct. 3, 1676 Met brieven voor het vaderlant om over Engelant aan d’Heeren Seventhien te gaan file 2480, folio 368
Oct. 3, 1676 Item een briefje aan den nieuwen Engelsen agent Arnold Withe file 2480, folio 368
Oct. 3, 1676 En ook schrijven aan onse resident Caef file 2480, folio 368-370
Oct. 4, 1676 De schepen Batavia en Saxenburgh nae Japara file 2480, folio 370
Oct. 5, 1676 Codia Roeboe van Bima file 2480, folio 370
Oct. 6, 1676 De Japaarse affgesondene krijgen affscheyt nae huys en een briefje aan gouverneur Wangsa Diepa file 2480, folio 371
Oct. 6, 1676 Item tot derselver geleyde het jachtje de Snaauw met schrijven aan den resident Jacob Couper file 2480, folio 371
Oct. 7, 1676 De sloep de Leguaen van Bantam terugh met schrijven file 2480, folio 372-373
Oct. 7, 1676 Schrijven per Chinees vaartuygh van Macassar file 2480, folio 374
Oct. 9, 1676 Het schip Brederoode uyt Banda file 2480, folio 374
Oct. 9, 1676 Tijding van daar en de sterfte vermindert file 2480, folio 374-375
Oct. 9, 1676 Dubbelt schrijven van Macassar file 2480, folio 375
Oct. 9, 1676 Resolutie om al de voorraet van specerijen na het vaderlant te senden file 2480, folio 375
Oct. 9, 1676 d’Heeren Speelman en Constantijn Ranst tot de verlossing gecommitteert file 2480, folio 375