Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 5, 1782 Schrijvens van Java en Malacca ontfangen file 2608, folio 152
Dec. 6, 1782 Het placcaat tegens het moorden in de Bovenlanden, etc. gepubliceert[6] file 2608, folio 153
Dec. 6, 1782 Reverte van Trompenburg van Java file 2608, folio 153
Dec. 7, 1782 Schrijvens naar Cheribon verzonden file 2608, folio 153
Dec. 9, 1782 Arrive van het kopjagt de Postillion in Straat Sunda file 2608, folio 153
Dec. 9, 1782 Schrijvens van Cheribon ontfangen file 2608, folio 153
Dec. 10, 1782 Schrijvens van Bantam ontfangen file 2608, folio 153
Dec. 12, 1782 Arrive van het particulier schip Concordia van Madras file 2608, folio 153
Dec. 12, 1782 229 aangebragte krijgsgevangen compagniesdienaren met dien bodem ’in hunne [d.w.z. Engelse] handen gevallen bij het wegnemen van de comptoiren Nagapatnam, Palleacatta, Sadraspatnam en Trinconomale’ file 2608, folio 153-154
Dec. 13, 1782 Vertrek van de Diamant na Straat Sunda om te kruyssen file 2608, folio 154
Dec. 13, 1782 En van het kopjagt de Adelaar na gemelte Straat file 2608, folio 154
Dec. 13, 1782 Vertrek van de Vriendschap over Java na Banda met schrijvens file 2608, folio 154
Dec. 14, 1782 Terugkomst van de sloep de Jonge Willem Arnold van Ceilon file 2608, folio 154
Dec. 16, 1782 Per den nachoda Tjo Alloh schrijvens van Malacca ontfangen file 2608, folio 154
Dec. 16, 1782 Relaas wegens de herovering van Trincomale file 2608, folio 154-155
Dec. 18, 1782 Per den burger Jantsz schrijvens naar Macassar verzonden file 2608, folio 156
Dec. 18, 1782 De kotter de Batavier vertrekt naar de Zuidkust van Java file 2608, folio 156
Dec. 19, 1782 Per den nachoda Oey Siamko schrijvens van Malacca ontfangen file 2608, folio 156
Dec. 20, 1782 Schrijvens na Java afgegeven file 2608, folio 156
Dec. 21, 1782 Capitale justitie bij den Raad gedirigeert file 2608, folio 156