Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 6, 1782 Schrijvens van Macassar ontvangen file 2608, folio 101
July 6, 1782 Reverte van de Bovenkerkepolder van Java file 2608, folio 101
July 6, 1782 Vertrek van de vaartuigen den Arend en de Philipina in expeditie na het eiland Poelo Panjang file 2608, folio 101
July 7, 1782 Per den Maleyer Intje Abdulla schrijvens van Macassar ontvangen file 2608, folio 101
July 8, 1782 Schrijvens van Java ontvangen file 2608, folio 102
July 8, 1782 Overlijden van Mevrouw Sara Maria van Oordt, gemalinne van de Heer Directeur Generaal Hendrik Breton file 2608, folio 102
July 9, 1782 Schrijvens van Java en Bantam ontvangen file 2608, folio 102
July 9, 1782 Het lijk van Mevrouw Breton ter aarde bestelt file 2608, folio 102
July 12, 1782 Schrijvens van Bantam ontvangen file 2608, folio 102
July 12, 1782 Overlijden van den Bantams commandeur Lieve Nicolaas Meybaum file 2608, folio 102
July 12, 1782 Schrijvens van de Caap met het Sweedsch naar China gedestineerd schip Prins Gustaaf file 2608, folio 102
July 12, 1782 Introductie van pergamante munt aan de Caap file 2608, folio 102
July 12, 1782 Per een Chinees vaartuig schrijvens van Ternaten ontvangen file 2608, folio 102-103
July 13, 1782 Reverte van Ritthem van Bantam file 2608, folio 103
July 13, 1782 Arrive van Palembangsche koningsvaartuigen met peeper en thin file 2608, folio 103
July 13, 1782 Per den Chinees I-Ing schrijvens van Java ontvangen file 2608, folio 103
July 14, 1782 Juragan Achmat bragt schrijvens van Bantam file 2608, folio 103
July 15, 1782 Reverte van het particuliere scheepje Hercules van Cabo de Goede Hoop file 2608, folio 103
July 15, 1782 Het voorgevallene tusschen ’t Fransche esquader en de Engelsche vloot in Porto Prayo in anno passado file 2608, folio 103
July 15, 1782 Veroveringen van de Compagnies schepen Hoog Caspel, Honcoop, de Paarl, de Dankbaarheid door gedagte Engelsche vloot in de Saldanha Baay file 2608, folio 104