Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 19, 1782 Item van een particulier scheepje de Concordia na de Mauritius file 2608, folio 25
April 20, 1782 Arrive van het Portugeesch schip Nossa Sinhora de Apharo over Riouw van Macao file 2608, folio 25
April 20, 1782 Tijding van het nemen van een Engels schip in Straat Riouw, ‘hetwelk onder anderen was beladen met amfioen’ file 2608, folio 25
April 20, 1782 Vertrek van twee aan particulieren verhuurde ’s Compagnies scheepen Hoorn en Johanna Margaretha naar Musquette file 2608, folio 26
April 20, 1782 Item van een pantjalling de Jonge Jan na Straat Sunda file 2608, folio 26
April 22, 1782 Per juragan Oesoep schrijvens van Bantam ontvangen file 2608, folio 26
April 24, 1782 Arrive van de hoeker de Straal van Cheribon file 2608, folio 26
April 25, 1782 Arrive van een Chineesche jonk van Canton file 2608, folio 26
April 25, 1782 Per de pantjalling de Wilhelmina schrijvens naar Cheribon afgezonden file 2608, folio 26
April 26, 1782 Receptie van de gezanten van Riouws vorst file 2608, folio 26
April 27, 1782 Gepasseerde verklaringe nevens de cruelle behandeling door een Engelsche roover aan diverse persoonen file 2608, folio 26
May 1, 1782 Reverte van de Kleine Pallas van Banjermassing met schrijvens file 2608, folio 26-27
May 2, 1782 Vertrek van de pantjalling de Wilhelmina na Cheribon file 2608, folio 27
May 3, 1782 Over den landweg schrijvens van Bantam ontvangen file 2608, folio 27
May 6, 1782 De hoeker de Straal vertrekt na Cheribon file 2608, folio 27
May 7, 1782 Relaas van de Portugeesch capitain der van Macao gearriveerde Portugeesche schip Nossa Sinhora de Amparo nopens zijn wedervaren met twee Engelse kapers in Straat Banca file 2608, folio 27-28
May 10, 1782 Per juragan Salman schrijvens van Bantam ontvangen file 2608, folio 29
May 11, 1782 Vertrek van de pantjalling de Valckenaar naar Pontiana met schrijvens file 2608, folio 29
May 11, 1782 Per den veerman Oesoep schrijvens van Bantam aangebragt file 2608, folio 29
May 13, 1782 Reverte van het oorlogschip ’s Compagnies Welvaren van Java met de andere oorlogscheepen Overduyn, Ceres, en Bothland file 2608, folio 29