Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 21, 1780 Schrijvens naar Bantam afgegeven file 2607, folio 145
Sept. 21, 1780 Holland reverteerd van Java met schrijvens file 2607, folio 146
Sept. 22, 1780 Per den Javaan Sidien schrijvens van Bantam ontvangen file 2607, folio 146
Sept. 22, 1780 Bredenhoff vertrok naar derwaarts file 2607, folio 146
Sept. 24, 1780 Het Engels schip The Resolution keerd weder terug naar Bombay file 2607, folio 146
Sept. 24, 1780 Schrijvens van Bantam ontvangen file 2607, folio 147
Sept. 26, 1780 De Patriot reverteerd van Java file 2607, folio 147
Sept. 26, 1780 Met den heer Raad extraordinaris Johannes Robert van der Burgh file 2607, folio 147
Sept. 26, 1780 Zijn Edele word afgehaald en in het gouvernement geconduisseerd file 2607, folio 147-149
Sept. 26, 1780 Per twee kruissers schrijvens van Java ontvangen file 2607, folio 149
Sept. 28, 1780 Schrijvens van Ternaten en Macassar ontvangen file 2607, folio 149-150
Sept. 29, 1780 Een pacquet voor Cheribon afgegeven file 2607, folio 150
Oct. 1, 1780 Schrijvens van Bantam ontvangen file 2607, folio 151
Oct. 3, 1780 Het schip ’s Compagnies Welvaren vertrekt naar de Mallabaar met schrijvens file 2607, folio 151
Oct. 3, 1780 Overlijden van mevrouw Johanna Henriëtta Breekpot, gemalin van Raad Extra-ordinaris Jacobus Johannes Craan file 2607, folio 151
Oct. 3, 1780 Schrijvens van Palembang ontvangen file 2607, folio 151
Oct. 4, 1780 Alsook van Cheribon file 2607, folio 151
Oct. 4, 1780 Het lijk van de mevrouw Craan word ter aarde besteld file 2607, folio 152
Oct. 5, 1780 De Wakkerheid reverteerd van Java met letteren file 2607, folio 152
Oct. 5, 1780 Schrijvens van Bantam aangebragt file 2607, folio 152