Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 21, 1779 Een brief van Cheribon ontfangen file 2606, folio 168
Sept. 23, 1779 Schrijvens van Bantam file 2606, folio 168
Sept. 25, 1779 Schrijvens van Bajermassing ‘per een inlands vaartuig’ file 2606, folio 169
Sept. 25, 1779 Een koningsvaartuig van Palembang file 2606, folio 169
Sept. 25, 1779 Drie pacquetjes voor Java, Cheribon en Bantam aan Zijn Hoog Edelheid inhandigd file 2606, folio 169
Sept. 25, 1779 Het Buitenleeven arriveerd van Delft file 2606, folio 169
Sept. 25, 1779 Met twee brieven van heeren bewindhebberen ter kamer aldaar file 2606, folio 169
Sept. 25, 1779 En een van heeren bewindhebberen ter kamer Rotterdam file 2606, folio 169
Sept. 25, 1779 Mitsgaders een brief van de Caab file 2606, folio 169
Sept. 25, 1779 Korte sterkte van dien bodem file 2606, folio 169
Sept. 26, 1779 Concordia naar Mallabaar file 2606, folio 171
Sept. 27, 1779 Schrijvens van Java file 2606, folio 171
Sept. 27, 1779 Zomede van Bantam file 2606, folio 171
Sept. 27, 1779 Een koningsvaartuig van Palembang ‘gevoerd door jurragan Jaloedin’ file 2606, folio 171
Sept. 27, 1779 Met geleide letteren van de beide residenten file 2606, folio 171
Sept. 28, 1779 Een brief naar Mallabaar gedepecheerd file 2606, folio 172
Sept. 28, 1779 En een na Palembang file 2606, folio 172
Sept. 28, 1779 Schrijvens naar Bantam file 2606, folio 172
Oct. 3, 1779 Arrive van de Fransche particuliere brigantijn Carolina ‘komende van Mauritius’ file 2606, folio 173
Oct. 3, 1779 Velsen en ’t Huis te Bijweg van Java file 2606, folio 173