Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 16, 1676 Dubbelt schrijven van Macassar per inlants vaartuygh file 2480, folio 286
Aug. 16, 1676 En van Calimattas kinderen en weduwe mede dubbelt file 2480, folio 286
Aug. 17, 1676 d’Ed. Jacob Lobs tot verlosser van d’Ed. Hendrick van Rheede als commandeur van Mallabaar verkosen file 2480, folio 286
Aug. 17, 1676 En heer Gelmer Vosburgh tot secunde geëligeert file 2480, folio 287
Aug. 17, 1676 De opperhoofden van het schip de Grave de volle premie toegeleyt file 2480, folio 287
Aug. 18, 1676 Het Wapen van Middelburgh, de Grave, Buyren, Pijnacker, Uydam, Swanenburgh, Westervelt en Duynvliet na Bengalen onder den commandeur Pieter Wiltvanck file 2480, folio 287-288
Aug. 18, 1676 Optrek den swarte en Inlantse borgerije file 2480, folio 288
Aug. 18, 1676 d’Hr. Pieter van Hoorn van ’t collonelschap bedankt en d’Ed. Willem van Outhoorn in zijn Edele plaats voorgestelt file 2480, folio 288-289
Aug. 18, 1676 Nederlantse borger ruyterije sterk 50 coppen file 2480, folio 289-292
Aug. 18, 1676 Acht compagnies Inlantse borgeren sterck geweest samen 1493 coppen file 2480, folio 292
Aug. 20, 1676 Damiata, Swartsluys en Oosterblocker naer Siam met d’E. Dirk de Jongh file 2480, folio 292
Aug. 20, 1676 Brieven ook aan den Coninck en Berquelang affgaande file 2480, folio 292-293
Aug. 21, 1676 Advis van ’t schip Sparendam van de Caap in de Straat Sunda file 2480, folio 293
Aug. 21, 1676 Hebbende swaar weer en blixem gehadt file 2480, folio 293
Aug. 21, 1676 Optrek der Maleytse en Balyers ingesetenen deser stede file 2480, folio 293-294
Aug. 21, 1676 Sterk in twee compagniën 1250 coppen file 2480, folio 294-295
Aug. 21, 1676 De 3 optrecken deses jaars hiermede geëyndight file 2480, folio 295-296
Aug. 21, 1676 ’t Jacht Batavia van Sumatraas westcust file 2480, folio 296
Aug. 23, 1676 De fluyt Sparendam van de Caap file 2480, folio 296
Aug. 25, 1676 Schrijven uyt Banda per borger chialoup file 2480, folio 296