Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 14, 1778 De pantjalling de Adriana naar Cheribon gedepecheerd file 2605, folio 187
Nov. 14, 1778 Per den pantjallang de Weldoender schrijvens van Java aangebragt file 2605, folio 187
Nov. 14, 1778 Per ’s konings zendeling Kee Aria Bandita schrijvens van Bantam aangebragt file 2605, folio 187
Nov. 17, 1778 Nader schrijvens van Bantam door Abdul Karim gebragt file 2605, folio 187-188
Nov. 19, 1778 De Mentor na de Mallabaar gedepecheerd file 2605, folio 188
Nov. 20, 1778 En vertrokken met carguasoen file 2605, folio 188
Nov. 20, 1778 Schrijvens van de Mallabaar ontfangen file 2605, folio 188
Nov. 20, 1778 En van Bantam file 2605, folio 188
Nov. 21, 1778 De vaartuygen den Arend en de Valckenaar naar Pontiana ‘een nieuw aangelegde residentie op ’t groot eiland Borneo’ gedepecheerd file 2605, folio 188
Nov. 24, 1778 Vertrek van voormelte bark en pantjallang na Pontiana file 2605, folio 189
Nov. 24, 1778 Papieren van Java ontvangen file 2605, folio 189
Nov. 26, 1778 Een Engelse particuliere snauw The Nancy komt van een verloren reise terug file 2605, folio 189
Nov. 26, 1778 Nader schrijvens naar Pontiana afgegeven file 2605, folio 189
Nov. 27, 1778 Papieren van Macasser en van Java aangebragt per de pantalling het Verlangen file 2605, folio 189-190
Nov. 28, 1778 Afgave van papieren voor de kruissers op de Chinase retourschepen de ligters de Son en de Winter file 2605, folio 190
Nov. 28, 1778 Twee pacquetten en brieven voor Bantam file 2605, folio 190
Nov. 29, 1778 Per burgerchialoup schrijvens van Ternaten ontvangen file 2605, folio 190
Nov. 29, 1778 En van Ambon file 2605, folio 190
Nov. 29, 1778 Per een kruispantjallang brief van Java ontvangen file 2605, folio 190-191
Nov. 30, 1778 Het Veldhoen reverteerd van Chormandel file 2605, folio 191