Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 5, 1778 Staatreekening der middelen van Boedelmeesteren der Chineese en andere onchristen sterfhuysen file 2605, folio 93-122
June 6, 1778 De pantjallang de Valkenaar reverteerd van Bantam file 2605, folio 123
June 6, 1778 Een Engelse particuliere brigantijn Eleonora arriveerd van Bengale file 2605, folio 123
June 7, 1778 Het Huis te Bijweg arriveerd van Banda met schrijvens file 2605, folio 123
June 7, 1778 Tijding van een ginter gewoeld hebbende aller verschrikkelijkste orkaan file 2605, folio 123-124
June 8, 1778 Het fluitschip de Hoop arriveerd van de Caab file 2605, folio 124
June 8, 1778 En van Amsterdam het schip de Triton file 2605, folio 124
June 8, 1778 Met nevenstaande manschappen file 2605, folio 124-125
June 9, 1778 Per een expresse schrijvens van Bantam aangebragt file 2605, folio 125
June 11, 1778 Twee barken de Phenix naar Banjermassing en de Geertruida Susanna naar Malacca gedepecheert file 2605, folio 126
June 11, 1778 Schrijvens van Java ontvangen file 2605, folio 126
June 11, 1778 Brand in het laboratorium alhier file 2605, folio 126
June 12, 1778 Per de pantjalling de Adriana schrijvens van Cheribon aangebragt file 2605, folio 126
June 13, 1778 Vertrek van de voormelte twee barken naar Banjer en Malacca file 2605, folio 126
June 13, 1778 Per het vaartuig van den Chinees Lim Thoseeng schrijvens van Java ontfangen file 2605, folio 126
June 13, 1778 En per het schip het Huys te Bijweg schrijvens van Banda file 2605, folio 126
June 13, 1778 Per de Vriendschap te dier custe aangebragt file 2605, folio 127
June 14, 1778 Mitsgaders van Palembang per ’s koningsdienaar Kee Agus Saboedien file 2605, folio 127
June 15, 1778 Het Huis te Spijk en Rodenrijs vertrekken naar Japan file 2605, folio 127
June 15, 1778 De Engelse bark The Nancy en het schip The Fort William vertrokken naar Madras file 2605, folio 127