Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 8, 1778 Tijding van het Amsterdams uitkomend schip Woestduin dat Straat Sunda is genadert file 2605, folio 13
Feb. 9, 1778 Den gesworen klerck Runstorff komt van Onrust terug file 2605, folio 13
Feb. 11, 1778 Woestduin arriveerd van Amsterdam file 2605, folio 13
Feb. 11, 1778 De daarmeede aangebragte manschappen genoteerd file 2605, folio 13-14
Feb. 11, 1778 Beemster Welvaren reverteerd van Sumatra’s Westcust file 2605, folio 15
Feb. 11, 1778 Twee pantjallings de Victoria en de Beschermer naar Ambon gedepecheert file 2605, folio 15
Feb. 12, 1778 Schrijvens naar Java, Cheribon en Bantam afgezonden file 2605, folio 15
Feb. 13, 1778 Mitsgaders naar Macassar file 2605, folio 15
Feb. 14, 1778 De eerste trommelslag voor het retourschip de Eendragt file 2605, folio 15
Feb. 14, 1778 Schrijvens naar Timor en Ambon afgezonden file 2605, folio 15-16
Feb. 15, 1778 Verjaardagsviering van den tweeden Erfprins file 2605, folio 16
Feb. 15, 1778 Negotiepapieren naar Ambon, Macassar en Timor verzonden file 2605, folio 16
Feb. 16, 1778 De tweede trommelslag voor de Eendragt file 2605, folio 16
Feb. 17, 1778 De Eendragt naar Delft gedepecheert file 2605, folio 16-17
Feb. 18, 1778 Vertrek van de Jonge Petrus Albertus naar Timor file 2605, folio 17
Feb. 20, 1778 De Eendragt verlaat de rheede file 2605, folio 17
Feb. 22, 1778 Vertrek van de Engelse bark Speeltwel naar de Westcust file 2605, folio 17
Feb. 27, 1778 Schrijvens van Cheribon aangebragt file 2605, folio 18
March 1, 1778 Afgave van Ternaetse papieren file 2605, folio 18
March 1, 1778 Depeche van vier pantjallangs, de Valckenaar, het Kasteel Oranje, Windhond, de Kruysser derwaarts file 2605, folio 18