Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 25, 1777 Door de heeren Hendrik Breton en Van Stockum een briefje naar Bantam afgezonden file 2604, folio 191
Oct. 28, 1777 Een briefje van Chribon ontfangen file 2604, folio 191
Oct. 29, 1777 Monstering der retourscheepen de Vrijheid, ’s Compagnies Welvaren, de Jonge Hellingman, de Both, de Willem Fredrik, de Anthonetta Coenrardina en de Diana file 2604, folio 191
Oct. 29, 1777 Schrijvens van Bantam ontvangen file 2604, folio 191
Oct. 30, 1777 Vertrek van de retourscheepen van de rheede file 2604, folio 191
Oct. 30, 1777 Papieren aan boord bezorgd file 2604, folio 192
Oct. 31, 1777 Schrijvens van Cheribon en Bantam file 2604, folio 192
Nov. 1, 1777 De Patriot reverteerd van Java met schrijvens file 2604, folio 192
Nov. 2, 1777 Per den burger bark de Olimphia schrijvens van Timor ontfangen file 2604, folio 192
Nov. 4, 1777 Papieren aan het retourschip Bredenhoff bezorgd file 2604, folio 192-193
Nov. 5, 1777 De Orangeboom reverteerd van Banjer met schrijvens file 2604, folio 193
Nov. 6, 1777 Vertrek van Bredenhoff naar Hoorn file 2604, folio 193
Nov. 6, 1777 Het Engels schip Bridgewater naar Chormandel file 2604, folio 193
Nov. 6, 1777 Schrijvens van Java ontfangen file 2604, folio 193
Nov. 6, 1777 Tijding van Banjermassing dat een partij Macassaarsche en Bougineesche slaaven de vaartuygen van den Bataviasch burger Pieters hebben afgeloopen file 2604, folio 193
Nov. 6, 1777 Invoegen als in den text file 2604, folio 193-195
Nov. 8, 1777 [Schrijvens naar Samarang afgezonden] file 2604, folio 195
Nov. 10, 1777 Het retourschip Hoolwerff verliet de rheede file 2604, folio 195
Nov. 13, 1777 Per den burger Brugman schrijvens van Macassar ontvangen file 2604, folio 195
Nov. 13, 1777 Groenendaal naar de Mallabaar gedepecheert file 2604, folio 196