Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 4, 1777 Het maandelijks briefje van Tanjongpoura ontvangen file 2604, folio 13
Feb. 5, 1777 Aankomst van een Engelsch schip The Union van Bombay file 2604, folio 13-14
Feb. 5, 1777 Twee Chineese jonken Congcang en Banek kwamen van Eymuy file 2604, folio 14
Feb. 5, 1777 Het particuliere scheepje de Johanna Catarina reverteerd van Chormandel file 2604, folio 14
Feb. 5, 1777 Twee ligters de Deventer en Swol kwamen van een kruystogt terug file 2604, folio 14
Feb. 6, 1777 Aankomst van een Chineese jonk Hialgien van Eymuy file 2604, folio 14
Feb. 7, 1777 De Jonge Petrus Albertus naar Timor gedepecheert file 2604, folio 14
Feb. 7, 1777 Staat der Gereformeerde kerkenkassa file 2604, folio 15-17
Feb. 8, 1777 Zegul stempeling file 2604, folio 18
Feb. 9, 1777 Vertrek van de Jonge Petrus Albertus naar Timor file 2604, folio 18
Feb. 9, 1777 Zoo ook het Engels schip Devonshire van Sumatra’s Westcust naar Bombay file 2604, folio 18
Feb. 10, 1777 De Maria Jacoba reverteerd van de Westcust file 2604, folio 18
Feb. 11, 1777 Per den Maleyer Soedien schrijvens van Bantam ontvangen file 2604, folio 18
Feb. 12, 1777 Per den Javaan Kassim de wedergade van het gisteren ontfangen briefje gebragt file 2604, folio 19
Feb. 15, 1777 Verjaardagsviering van den tweeden Erfprins Willem George Fredrick file 2604, folio 19
Feb. 15, 1777 Het Huis te Bijweg en de pantjallang de Doratus naar Macassar gedepecheert file 2604, folio 19
Feb. 18, 1777 De twee voorgemelte schepen verlaten deese rheede file 2604, folio 20
Feb. 19, 1777 Een briefje van Bantam ontvangen file 2604, folio 20
Feb. 20, 1777 ’s Compagnies Welvaren van de kamer Amsterdam arriveerd ter rheede file 2604, folio 20
Feb. 20, 1777 Desselfs aangebragte manschappen file 2604, folio 21