Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 27, 1776 Nadere tijding nopens het op de rotsen van Robbeneiland gestooten schip Nieuw Rhoon file 2603, folio 89-90
May 27, 1776 Deesen bodem irreparabel zijnde, word gesloopt file 2603, folio 90
May 27, 1776 En de Patriot in dies steede naar Nederland aangelegd file 2603, folio 90
May 28, 1776 De heer Radermacher in vergadering geïntroduceerd file 2603, folio 90
May 28, 1776 Schrijvens van Bantam file 2603, folio 90
May 29, 1776 En van Samarang file 2603, folio 90
May 30, 1776 De gedenkdag van Jacatras verovering gevierd file 2603, folio 91
May 30, 1776 Vier baarse scheepen in Straat, de Bothland, de Mentor, de Zilvere Leeuw en de Vrijheid file 2603, folio 91
May 31, 1776 Velsen reverteerd van Banda file 2603, folio 91
June 1, 1776 De Maria Jacoba vertreckt naar Java file 2603, folio 91
June 1, 1776 En Bothland arriveerd van Amsterdam file 2603, folio 91
June 1, 1776 Desselfs aangebragte manschappen genoteerd file 2603, folio 82
June 2, 1776 De Mentor en de Zilvere Leeuw arriveeren van Amsterdam en Zeeland file 2603, folio 92
June 2, 1776 Derselver aangebragte papieren en manschappen genoteerd file 2603, folio 92-93
June 3, 1776 Een Engelsch particulier schip Louisa vertrekt naar Bombay file 2603, folio 93
June 3, 1776 De Vrijheid arriveerd van Amsterdam file 2603, folio 93
June 3, 1776 De daarmeede aangekomen manschappen genoteerd file 2603, folio 93-94
June 4, 1776 Vreedelust arriveerd van Java file 2603, folio 94
June 4, 1776 En ’t Engelsch compagniesschip Devonshire van Passier, ’hebbende de wil naar Madras’ file 2603, folio 94
June 5, 1776 Hoolwerff en Vlissingen vertrekken naar Java file 2603, folio 94