Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 30, 1774 De Eendragt na de Westcust gezonden en de Phenix van Cheribon terug file 2601, folio 109
Oct. 1, 1774 Crimineele executie bij den Raad van Justitie file 2601, folio 109-110
Oct. 1, 1774 Rapport van hetzelve aan d’Edele directeur generaal gedaan file 2601, folio 110
Oct. 1, 1774 Per de bark het Zeepaard schrijvens van Banda en Macassar aangebragt file 2601, folio 110
Oct. 3, 1774 De Engelse particuliere bark Dolphin van Bengale ter deeser rheede file 2601, folio 110
Oct. 4, 1774 Een briefje na Bantam gezonden file 2601, folio 110-111
Oct. 4, 1774 Een dito van Samarang ontfangen file 2601, folio 111
Oct. 6, 1774 De Engelse particuliere bark Jason van Bengale hier ter rheede file 2601, folio 111
Oct. 6, 1774 Schrijvens van Cheribon ontfangen file 2601, folio 111
Oct. 7, 1774 Het Portugeesch schip Jan Joaqiem Santa Anna van Madras over Malacca hier ter rheede file 2601, folio 111
Oct. 11, 1774 Het Zeepaard kwam van Palembang file 2601, folio 111
Oct. 11, 1774 Schrijvens van Bantam ontfangen file 2601, folio 112
Oct. 11, 1774 De brieven van de vorsten van de Moluccos binnengebragt file 2601, folio 112
Oct. 12, 1774 De bark de Phenix na Bantam gesonden file 2601, folio 112
Oct. 14, 1774 Schrijvens van Bantam en Lampong Toelang Bauwang per den juragan Bodiman aangebragt file 2601, folio 112
Oct. 18, 1774 Zeeduin na de Mallabaar gezonden file 2601, folio 112
Oct. 19, 1774 Dank- en bededag gehouden file 2601, folio 112
Oct. 20, 1774 Het Huis te Bijweg reverteerd van Samarang file 2601, folio 113
Oct. 21, 1774 De eerste trommelslag voor de eerste besending der retourscheepen ’s Compagnies Welvaren, Groenendaal, Mars, Borsselen, de Vrouwe Anthonetta Coenrardina, de Dankbaarheid en de voorzeiler Breedenhoff file 2601, folio 113
Oct. 24, 1774 Tweede trommelslag voor dezelve file 2601, folio 113