Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 11, 1774 Het Zeepaard kwam van Palembang file 2601, folio 111
Oct. 11, 1774 Schrijvens van Bantam ontfangen file 2601, folio 112
Oct. 11, 1774 De brieven van de vorsten van de Moluccos binnengebragt file 2601, folio 112
Oct. 12, 1774 De bark de Phenix na Bantam gesonden file 2601, folio 112
Oct. 14, 1774 Schrijvens van Bantam en Lampong Toelang Bauwang per den juragan Bodiman aangebragt file 2601, folio 112
Oct. 18, 1774 Zeeduin na de Mallabaar gezonden file 2601, folio 112
Oct. 19, 1774 Dank- en bededag gehouden file 2601, folio 112
Oct. 20, 1774 Het Huis te Bijweg reverteerd van Samarang file 2601, folio 113
Oct. 21, 1774 De eerste trommelslag voor de eerste besending der retourscheepen ’s Compagnies Welvaren, Groenendaal, Mars, Borsselen, de Vrouwe Anthonetta Coenrardina, de Dankbaarheid en de voorzeiler Breedenhoff file 2601, folio 113
Oct. 24, 1774 Tweede trommelslag voor dezelve file 2601, folio 113
Oct. 24, 1774 ’t Scheepje de Jonge Petrus Albertus van Timor gearriveert file 2601, folio 113
Oct. 24, 1774 Het Delfs kamerschip de Pauw hier ter rheede file 2601, folio 113
Oct. 24, 1774 Korte sterkte van dien bodem file 2601, folio 113
Oct. 25, 1774 Derde trommelslag voor gemelte scheepen file 2601, folio 114
Oct. 25, 1774 Zijn Edelheid steld de commandeur van dezelve retourvloot voor file 2601, folio 114
Oct. 26, 1774 De Engelse particuliere bark Jason na Bengale vertrokken file 2601, folio 114
Oct. 27, 1774 De vaderlandsche en Caabse papieren aan boord der retourvloot gebragt file 2601, folio 114
Oct. 28, 1774 Eerste trommelslag voor Bothland file 2601, folio 114
Oct. 28, 1774 Papieren door het schip Ouwerkerk aangebragt file 2601, folio 114
Oct. 28, 1774 Desselfs arrive file 2601, folio 114