Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 1, 1773 Zomede een brief van Cheribon file 2600, folio 13
March 2, 1773 De Barbara Theodora naar Samarang gedepecheert file 2600, folio 13
March 2, 1773 Twee Engelse scheepjes Hibernia en de Carolina vertrokken van deese rheede naar Bengale en Tranganu file 2600, folio 13
March 3, 1773 Zomede een Portugeesch scheepje Sancta Vicenta naar Timor file 2600, folio 13
March 8, 1773 De vijfentwintigste verjaardag van den heere Prince van Oranje geviert file 2600, folio 14
March 8, 1773 Vlissingen van Zeeland in Sunda’s engte gearriveerd file 2600, folio 14
March 8, 1773 En ’s Compagnies Welvaren van Souratta alhier ter rheede file 2600, folio 14
March 8, 1773 Reverte van de Phenix van Bantam file 2600, folio 15
March 9, 1773 Vlissingen arriveerd ter rheede file 2600, folio 15
March 9, 1773 Desselfs korte sterkte genoteerd file 2600, folio 15
March 9, 1773 Arrive van de Franse bark le Colibry van de Mauritius file 2600, folio 16
March 10, 1773 Een briefje van Padang ontvangen file 2600, folio 16
March 10, 1773 Depeche van Blijdorp naar Tagal file 2600, folio 16
March 12, 1773 Een Engelse particuliere schip The Minerva van van Bengale ter rheede file 2600, folio 16
March 16, 1773 ’s Compagnies Welvaren, Popkensburg en de Snoek naar Samarang afgezonden file 2600, folio 16
March 16, 1773 Komt ter deezer rheede van een Engels scheepje Fortunate van Queda file 2600, folio 16
March 17, 1773 En van Macao een Portugeesch schip Nossa Senhora de Luz file 2600, folio 17
March 19, 1773 De Phenix naar Bantam afgevaardigt file 2600, folio 17
March 24, 1773 Mitsgaders van daar schrijvens ontvangen file 2600, folio 17
March 25, 1773 De pantjallang de Adriana van Cheribon gereverteerd file 2600, folio 17