Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 1, 1780 De nieuwjaarscomplimenten geëxcuseerd file 2607, folio 1-2
Dec. 31, 1779 De Pallas reverteerd van Chormandel file 2606, folio 195
Dec. 31, 1779 Arrive van het Engelsche scheepje Elieze van Madras file 2606, folio 195
Dec. 31, 1779 Schrijvens naar Java file 2606, folio 195
Dec. 31, 1779 Het getal der huisgezinnen binnen en buiten de stad genoteerd file 2606, folio 195
Dec. 31, 1779 En in de Ommelanden file 2606, folio 195
Dec. 31, 1779 Item van de handelsvaartuigen file 2606, folio 195
Dec. 31, 1779 Sommarium van sodanige vaartuigen als er in een rond jaar van diversche plaetsen alhier aangekomen sijn file 2606, folio 196-200
Dec. 31, 1779 Vaartuigen die een rond jaar van hier na diverse plaetsen zijn vertrocken file 2606, folio 200-202
Dec. 31, 1779 Mitsgaders van de overledenen file 2606, folio 203
Dec. 31, 1779 Van de getrouwden en van de gedoopten file 2606, folio 204
Dec. 29, 1779 Per de pantjalling de Wolff schrijvens van Palembang file 2606, folio 194
Dec. 28, 1779 Schrijvens van Bantam per den jurragan Oesoep file 2606, folio 194
Dec. 27, 1779 Dito van Cheribon per den pantjalling Adriana file 2606, folio 194
Dec. 24, 1779 Bantamsche zendelingen ingehaald file 2606, folio 194
Dec. 24, 1779 Per den jurragan Achmat schrijvens van Bantam file 2606, folio 194
Dec. 22, 1779 Per den jurragan Bazier schrijvers van Bantam file 2606, folio 193
Dec. 20, 1779 Schrijvens van Timor file 2606, folio 193
Dec. 17, 1779 Schrijvens van Bantam file 2606, folio 193
Dec. 16, 1779 Schrijvens naar Java file 2606, folio 193