Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 28, 1769 Insertie der staatrekening van de Luthersche kerk file 2596, folio 39-40
March 31, 1769 Schrijvens na Bantam gezonden file 2596, folio 40
April 10, 1769 Depeche van het schip Thuis Om na Java file 2596, folio 40
April 11, 1769 Arrive van het Spaans scheepje La Golletta Nostra Sinhora de Rosairo van Manilha file 2596, folio 40
April 12, 1769 Retour van ’t schip Lapienenburg van Cheribon file 2596, folio 40
April 14, 1769 Een briefje na Bantam gezonden file 2596, folio 41
April 15, 1769 Depeche van de bark de Leervisch over Palembang na Malacca file 2596, folio 41
April 15, 1769 Bedragen van dies lading file 2596, folio 41
April 17, 1769 Secreet schrijvens na Samarang file 2596, folio 41
April 18, 1769 Nog een briefje na Cheribon gezonden file 2596, folio 41
April 23, 1769 De pantjalling de Snelheid komt van een verlooren reis na Palembang weder ter reede file 2596, folio 41
April 25, 1769 Vertrek van ’t Engels compagniesschip Royal Admiral na Bancahoeloe file 2596, folio 41
April 25, 1769 Depeche van de sloep Samarang na Samarang file 2596, folio 42
April 25, 1769 Reverte van ’t schip Keukenhof van Cheribon file 2596, folio 42
April 27, 1769 Arrive van de Zeeuwsche kamerschepen Oost Cappellen en Rhijnsburg file 2596, folio 42
April 27, 1769 [Korte sterkte van ’t schip Oost Cappelle] file 2596, folio 42
April 27, 1769 [Korte sterkte van ’t schip Rhijnsburg] file 2596, folio 42
April 27, 1769 Welke papieren met gemelde bodems ontvangen zijn file 2596, folio 43
April 27, 1769 Depeche van de pantjallang de Snelheid na Palembang file 2596, folio 43
April 30, 1769 Arrive van het Amsterdams kamerschip ’t Loo file 2596, folio 43