Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 12, 1764 Antwoord aan denzelven file 2594, folio 115
July 12, 1764 En hem bedeeld waar die ingelegd was file 2594, folio 115
July 13, 1764 Vertreck van de Engelsche scheepen Succes Galey en Prins Henry naar Bombay en Bancahoeloe file 2594, folio 115
July 13, 1764 En arriveerde het Engelsche compagniesschip Revenge uyt Manilha file 2594, folio 115
July 14, 1764 Schrijvens naar Samarang per den burger Carel Frans Ernstein file 2594, folio 115-116
July 15, 1764 En per inlandsch vaartuyg de origineele file 2594, folio 116
July 17, 1764 Retour van de Erfprins en de Immagonda file 2594, folio 116
July 17, 1764 Met een Cheribonse en Tagalse lading file 2594, folio 116
July 17, 1764 Een copybriefje naar Samarang file 2594, folio 116
July 19, 1764 Ghiesenburg naar Chormandel gedepecheert file 2594, folio 116
July 19, 1764 Met een aanzienelijke lading file 2594, folio 117
July 19, 1764 Depeche van de Suckelaar ter overbreng der papieren naar Macassar file 2594, folio 117
July 19, 1764 Van ’t Huys te Manpad die onverrigter zake jongst teruggekomen is file 2594, folio 117
July 19, 1764 Schrijvens van Bantam file 2594, folio 117
July 21, 1764 Het Engelsche oorlogschip Falmouth ‘groot 1500 thonnen bemand met 500 koppen en gemonteert met 50 stukken’ komt met een genomen Spaanse prijs uyt de Manilhas file 2594, folio 117-118
July 21, 1764 Tot wat eynde file 2594, folio 118
July 21, 1764 Aan den Engelse Capitein Breton gepermitteerd voor een honderd zijner zieken eenige huysen te huuren file 2594, folio 118
July 25, 1764 Zijn Hoog Edelheyd retourneerd van Buytensorg file 2594, folio 118
July 27, 1764 Den Capitein Breton en Commandant Thomas Blokhuyzen verzoeken nog een hondert zieken aan de wal te brengen file 2594, folio 118
July 27, 1764 Fiat verleend en agter het hospitaal daartoe een logie opgeslagen file 2594, folio 118-119