Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 15, 1764 Bedelende de moedwilligheyd van eene soldaat file 2594, folio 25-26
March 15, 1764 Depeche van de papieren voor Java en Macassar staande met ’t Huys te Manpad verzonden te werden file 2594, folio 26
March 16, 1764 Depeche van vijf scheepen Overschie, ’s Gravensande, Lapienenburg, de Eendragt, en Osdorp om hout naar Java file 2594, folio 26-27
March 16, 1764 Den Maccao’s handelaar Simon Mauricet in de hooftwagt gearresteert file 2594, folio 27
March 17, 1764 De chialoup de Papagaay met equipagiegoederen naar Bantam file 2594, folio 27
March 20, 1764 Ontfangst van een Siamse brief per een Chineesche jonk file 2594, folio 27
March 20, 1764 Dies inhoud file 2594, folio 27-28
March 20, 1764 Daarentegen schrijvens per Javaans vaartuyg naar Cheribon file 2594, folio 28
March 22, 1764 Vanwaar men twee Inlandsche brieven geïncloseert in dies van den resident ontfing file 2594, folio 28
March 22, 1764 Over hunne disputen ten opzigten van het land Caliandoek file 2594, folio 28
March 25, 1764 Ontfangst over land van gemeen en secreet schrijvens van Java file 2594, folio 28
March 27, 1764 Het Rotterdamse schip de Vrouwe Elisabeth komt behouden in Straat file 2594, folio 28
March 27, 1764 En is per een gonting schrijvens naar Cheribon versonden file 2594, folio 28-29
March 28, 1764 Twee Palembangs juragans ter rheede file 2594, folio 29
March 28, 1764 Met thin en peper file 2594, folio 29
March 28, 1764 De Papagaay retourneert van Bantam file 2594, folio 29
March 28, 1764 De Elisabeth komt van Rotterdam ter rheede file 2594, folio 29
March 28, 1764 [Korte sterkte van dien bodem] file 2594, folio 29
March 29, 1764 Opening van pacquetten met dien kiel aangebragt file 2594, folio 30
March 29, 1764 En waar die in bestaan file 2594, folio 30