Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 15, 1763 Schrijvens over de landweg naar Cheribon file 2593, folio 196
Nov. 15, 1763 De Princes van Orange ter rheede file 2593, folio 196
Nov. 16, 1763 Vertrek het Engelsche schip the Gletting naar China file 2593, folio 196
Nov. 16, 1763 Arrive van het Engelsche schip the Revengie van Madras file 2593, folio 196
Nov. 18, 1763 Schrijvens per inlandsch vaartuyg na Cheribon file 2593, folio 197
Nov. 18, 1763 Retour van de Gustaaf Willem van Java file 2593, folio 197
Nov. 20, 1763 Schrijvens van Samarang per de Veerman file 2593, folio 197
Nov. 21, 1763 Arrive van vier thin- en pepervaartuygen van Palembang file 2593, folio 197
Nov. 23, 1763 De Vrouwe Elisabeth Dorothea van Ternaten file 2593, folio 197
Nov. 23, 1763 En een thin- en pepervaartuyg van Palembang ter rheede file 2593, folio 197-198
Nov. 24, 1763 Schrijvens na Bantam met recommandatie aan den commandeur en fiscaal file 2593, folio 198
Nov. 24, 1763 Per den Maleyer Abdul Malip een Japara’s briefje ontfangen file 2593, folio 198
Nov. 24, 1763 En per de Wendela een Cheribon’s briefje file 2593, folio 198
Nov. 28, 1763 En per Leyden een geleyde briefje van Java file 2593, folio 198
Nov. 29, 1763 Schrijvens per de Veerman na Java file 2593, folio 198
Nov. 29, 1763 Schrijvens van Tagal ontfangen file 2593, folio 198
Nov. 30, 1763 Het Engelsche schip the Pocock van Bancahoeloe ter rheede file 2593, folio 199
Dec. 1, 1763 Borsselen en peper lading na Bantam file 2593, folio 199
Dec. 2, 1763 Ontfangst van de korte sterkte van de veldschans Tanjongpoura file 2593, folio 199
Dec. 3, 1763 De Standvastigheyd vertrekt over Java na Macassar met rijst na Banda file 2593, folio 199