Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 29, 1763 Festiviteyt ter gelegenheyd Zijn Hoog Edelheyds voorstelling file 2593, folio 136-151
Sept. 30, 1763 Banda’s burger perquenier Harder ter rheede met de droevige tijding van de ijselijk aard- en zeebeving file 2593, folio 151-152
Sept. 30, 1763 Als op Neira file 2593, folio 152-155
Sept. 30, 1763 Op Lonthair file 2593, folio 155
Sept. 30, 1763 En op de Wayer file 2593, folio 155
Sept. 30, 1763 Op Ladetang en Rosengain is niets van remarcque voorgevallen file 2593, folio 156
Sept. 30, 1763 Dog op Poulo Ay is alles ingestort file 2593, folio 156
Sept. 30, 1763 Als ook te Bejauw file 2593, folio 156
Sept. 30, 1763 Jammerlijke toestand van Bandase ingesetenen file 2593, folio 156-158
Oct. 2, 1763 Korte sterkte van Tanjongpoura file 2593, folio 159
Oct. 3, 1763 Depeche van Langewijk na Tagal file 2593, folio 159
Oct. 3, 1763 Ontfangst van een Bantams briefje ter narigt dat de Engelsche scheepen Pocok en Glatton Straat waren gepasseert file 2593, folio 159
Oct. 4, 1763 Nog een briefje van Bantam file 2593, folio 159
Oct. 4, 1763 Nog van daar origineel, gemeen en secreet schrijvens file 2593, folio 159-160
Oct. 4, 1763 Overkomst met de Erfprins van de huysvrouw van de overleden commandeur Hugo Pieter Faure file 2593, folio 160
Oct. 6, 1763 Ontfangst der vaderlandse en Caabse brieven per de Erfprins file 2593, folio 160
Oct. 6, 1763 Waar die in bestaan file 2593, folio 160
Oct. 6, 1763 Nouvelles van de Caab file 2593, folio 160
Oct. 6, 1763 Retour van de Brouwer van Japara file 2593, folio 160-161
Oct. 6, 1763 Schrijvens naar Cheribon file 2593, folio 161