Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 10, 1675 Bunschooten onvolbraghte reyse van de Westcust terugge file 2479, folio 848-849
Nov. 11, 1675 De Flaman uyt Persia over Ceylon file 2479, folio 849
Nov. 11, 1675 Schrijven daar met van Ceylon en van de invasie der Singalesen in onse Maturesche en Colombose landen file 2479, folio 849-850
Nov. 11, 1675 Item de schans van Bibligamme met 70 man file 2479, folio 851
Nov. 11, 1675 Elburgh van Japara file 2479, folio 851
Nov. 12, 1675 Schrijven van Bantam file 2479, folio 851-852
Nov. 12, 1675 Ingediende notitie der over en tekort bevonde goederen tot Batavia file 2479, folio 853
Nov. 12, 1675 De Swarte Leeuw, Stockvisch en Cochin afgeleyt file 2479, folio 853
Nov. 13, 1675 Bededagh voor de retourschepen file 2479, folio 853
Nov. 14, 1675 250 man tot recruet naar Ceylon te senden om de invasie der Singalesen file 2479, folio 854
Nov. 15, 1675 Scheydmaal der patriase schepen file 2479, folio 854
Nov. 16, 1675 De Hollandsche Thuyn en Burgh van Leyden uyt het vaderlant file 2479, folio 855-858
Nov. 16, 1675 Claverskercke uyt Bengale over Malacca file 2479, folio 859
Nov. 17, 1675 Schrijven van d’Hr. Everard van der Schuur met borger jagt van Japara file 2479, folio 860-862
Nov. 17, 1675 Schrijven oock van Timor over Japara file 2479, folio 862
Nov. 17, 1675 Item oock van de Vorstin Niey Chily van Solor file 2479, folio 862-866
Nov. 17, 1675 Briefje van de resident tot Bantam per Javaan file 2479, folio 866
Nov. 18, 1675 Buuren na Bantam en de Straat Sunda file 2479, folio 867
Nov. 19, 1675 De Engelse agent Dacres retourneert oock naar Bantam file 2479, folio 867-868
Nov. 19, 1675 Onderwight van 305780 cattys peper in 5 jaaren bij de Batavise packhuysen file 2479, folio 867