Search Contract

The contracts of Corpus Diplomaticum can be searched through by entering one or more search fields. As all contracts have a geographical area, searching with this field will generally give good results. To filter still further the number of results, it is possible to set a time frame. The other data fields available are combined in the field called description and can be searched in full tekst together. Each selected result can be clicked on and a new tab will open directly showing the scan of the corresponding page.


You searched for: areaName is Makassar. We found 48 results. hide search form

Volume Date Description Area
Volume 1, page 303-306 Jun. 26, 1637 contract number: CXXIV - 124
name kingdom:
description: Contractboek archief VOC NAN.
place signed: schip Oudewater, strandt van Macassar
signed by Asians: Koning van Macassar
signed by Europeans: Pieter Mestdagh, Anthonio Caen
Makassar
Volume 2, page 82-84 Dec. 28, 1655 contract number: CCXVII - 217
name kingdom: Macassar
description: Contractboek archief VOC NAN.
place signed:
signed by Asians: Crain Goa
signed by Europeans: Willem van der Beeck
Makassar
Volume 2, page 168-177, 572 Aug. 19, 1660 contract number: CCXLIII - 243
name kingdom: Maccassar
description: Contactboek
place signed: Casteel Batavia
signed by Asians: Poepoe
signed by Europeans: Joan Maetsijcker, Carell Hartsinck, A.d. VI. v. Outshoorn, N. Verd, Janxsz. Steur
Makassar
Volume 2, page 177-179, 572 Dec. 2, 1660 contract number: CCXLIV - 244
name kingdom: Maccassar
description: Contractboek archief VOC NAN. Dit schijnt wel de juiste datum te zijn en niet 1 December. (Vgl, Stapel, Bongaaisch Verdrag, bldz. 67, noot 1).
place signed: casteel Samboupoe
signed by Asians: Radia Sambanco Crain Tello
signed by Europeans: Jacob Cauw
Makassar
Volume 2, page 346-348, 578 Jan. 4, 1667 contract number: CCCX - 310
name kingdom: Makassar
description: Contractboek. In het contractboek staat in margine,, Bouton, wat niet juist is.
place signed: jaght Muijsenburgh, ter rheede Bougij op 't eijlant Bouton
signed by Asians: Bonto Marano, radia Bima, radia Loubou
signed by Europeans: Maximiliaan de Jong, D. van der Strateb, Cristiaen Poolman, Joncker, Gerrit den Back, Cornelis Speelman
Makassar
Volume 2, page 354-355, 578 Mar. 29, 1667 contract number: CCCXII - 312
name kingdom: Makassar
description: Contractboek archief VOC NAN.
place signed: fort Tiboor
signed by Asians: radia Pallacca
signed by Europeans: Davit Steijger
Makassar
Volume 2, page 370-380, 579 Nov. 18, 1667 contract number: CCCXVII - 317
name kingdom: Makassar
description: Het contractboek.- Ook bij Valentijn, II, 2, Macassaarsche Zaaken, bldz. 160, v.v en bij Stapel, bldz. 237, v.v; en (verkort) in het Dagh-Register 1668-1669, bldz. 42, v.v
place signed: velttent ontrent Borrombon
signed by Asians: Paducca Siri sulthan Hassan Oudijn coning van Makassar en sijn Grooten
signed by Europeans: Cornelis Speelman
Makassar
Volume 2, page 380-383, 579 Mar. 9, 1668 - Mar. 31, 1668 contract number: CCCXVIII - 318
name kingdom:
description: Het Contractboek.- Ook bij Valentijn, Macassaarsche Zaaken, bldz. 164, v.v.
place signed: casteel Rotterdam
signed by Asians: siri sultan Haroumra Chijt koning van Tello, Mandasaha koning van Ternata, Mamalijanij koning van Linques
signed by Europeans: Danckert van der Straaten, Pierre Dupon, Abraham Gabbema, Hendrick Louff
Makassar
Volume 2, page 411-419, 580 Jul. 15, 1669 - Jul. 27, 1669 contract number: CCCXXVI - 326
name kingdom:
description: Het Contractboek.- Ook bij Valentijn, Macassaarsche Zaaken, bldz. 165.
place signed: Jaccatra, zoom casteel Samboupo, Tello, logement admiraal van den ouden coning Goa
signed by Asians: daing Mangappa, galeran Mantsiloe, galeran Carre Pano, daing Telolo, jurotullus Majuda, radja Cajo, plimpa dangh Sitake, arou pite Touwala, arou pite Laompa, dajing Macule, Manoudijngan crain Mamow, crain Rapoutchine, radia Palacca, crain Richoa, Abdul Hamij, crain Cronron, daing Mamou, crain Hudjou, crain Rapoutchine, Tjmalijongan,2) crain Tampobollaiig, daing Mena wing, crain Bobohan, carre Mamou, Menott De Jongang daing Menalikij
signed by Europeans: Maximiliaen de Jongh, Pieter Coopman, Joan van Oppijnen, Joannis Francen, Leendert Rus, Danckert van der Straaten
Makassar
Volume 2, page 426-430, 580 Dec. 23, 1670 contract number: CCCXXVIII - 328
name kingdom:
description: Het Contractboek. Voor zoover niet uitdrukkelijk door mij het tegendeel is vermeld, heb ik de eerstvolgende contracten alle genomen uit het derde deel der Contractboeken van der Kamer Amsterdam. Ik kom in de Inleiding hierop terug. Vgl. noot op bldz. 226. Dit contarct komt ook voor in de overgekomen brieven en papieren, 1672, III.
place signed: casteel Rotterdam Makassar
signed by Asians: koning van Tossora, arou Matowaaij koning van Wadjo Lapalili, Lappa Rita Badja, Lapang Ambon, Tellolimpoija, Palacca koning van Bonthain, radja Soping, radja Tanete
signed by Europeans: Maximiliaande Jongh, Davit Hartouwer, Jan Franco, Johannes Mulder, Harman Hop
Makassar
Volume 2, page 441-442 Dec. 1, 1671 contract number: CCCXXXII - 332
name kingdom:
description: Het Contractboek. Ook in overgekomen brieven en papieren 1673, III. Het contract draagt dáár den datum 7 December, welke datum ook genoemd wordt in het exemplaar op het Landsarchief te Batavia, terwijl ook Nederburgh's,, Verbalen" van 7 Dec. spreken
place signed:
signed by Asians: Towasa crain Linques, g'noffamaniera Malito, capitain Saffigo, aron Matampa, dain mandre, Tapoule, Toerooga, Tolicon en Tolattey
signed by Europeans: Maximiliaen de Jong, Davidt Harthouwer, Jan Frannsen, Harman Hop, Willem Basting
Makassar
Volume 2, page 452-453, 581 Jan. 18, 1672 contract number: CCCXXXIV - 334
name kingdom:
description: Contractboek archief VOC NAN.
place signed: casteel Rotterdam
signed by Asians: prince Callamatta, galeran Tonsawa
signed by Europeans: Maximiliaan de Jongen, Davidt Harthouwe, Jan Francen, Harman Lap
Makassar
Volume 2, page 492-498 Jun. 12, 1674 contract number: CCCXLVI - 346
name kingdom: Makassar
description: Dagh-Register 1674, bldz. 187, v.v
place signed: casteel Rotterdam op Makassar
signed by Asians: radja Palacka, arou Vaka, arou Pitou, crain Linkes, crain Mandelli, crain Wello, radja Djepomana, dain Memang, dain Toeljing, ende galeren Candjar.
signed by Europeans: David Harthouwer, Jan Fransz, Paulus De Bock, Francois Prins, Adriaen van Laren, Willem Bastincq
Makassar-Soembawa
Volume 2, page 500-501 Aug. 12, 1674 contract number: CCCXLVIII - 348
name kingdom:
description: Het Contractboek.- Ook in Contractboek IV, Aanhangsel.
place signed: strant Negorij Sangarra
signed by Asians: Boeton koning van Corea, galaran Pangoela, Boumi Towa, Boemi wola, Turele Boelo, sabandaar Codjarobo, gesanten van radja Biema, Range Attie, souroan van radja Sumbawa ende Angalie, broer van radja Tamborang
signed by Europeans: Jan Francen Holsteijn, Paulus de Bok, Symen Janse Smpson, I.v Wagenaar, A.v. Oosten
Soembawa-Makassar
Volume 2, page 522-526 Oct. 11, 1674 - Oct. 13, 1674 contract number: CCCLV - 355
name kingdom:
description: Het Contractboek, ook te Batavia en in Dagh-Register 1674, bldz. 287, v,v.
place signed: casteel Rotterdam op Macassar
signed by Asians: Coningen van Mandhaar, dain Roose, Koning van Bellanipa, dain Managal, Koning van Tcinrana, dain Mattanan, koning van Loeboe, arou Vaqua, crain Linques, arou Cajo, arou Maroangi, arou Tanete
signed by Europeans: David Harthouwer, Willem Bastincq
Makassar
Volume 2, page 541-550 May. 7, 1675 - Jul. 23, 1675 contract number: CCCLXII - 362
name kingdom: Soembawa
description: Het Contractboek.- Ook in het Landarchief te Batavia
place signed: pagger Maas Goa Sumbawa; negorij Biema;
signed by Asians: Goa koning van Sumbawa, raad fortres Suckelenburg, Bonig Soro konink van Kolonkolang, Aly broer van den koning van Tamborang, dain Moteijan, Carnabba, dain Manuke; koningen van Dompo en Tambora; Bagoes Ima conink van Kolonkon, Pinta hooft van Wowa ende Dada; koningen Biema, Dompo, Turilia, Ienely Sanaij en Ienely Parado
signed by Europeans: Jan Franse Holsteijn, Gerrit Koster, Jan Blok, Coenraad van Breaijtenbach, Claas Thomasse Hardebil; Paulus de Broek
Soembawa-Makassar
Volume 2, page 550-556 Oct. 16, 1675 contract number: CCCLXIII - 363
name kingdom:
description: Het Contractboek.- Ook te Batavia onder den titel:,, Verniewde vreedens articulenvan wegen de Comp. met de Saleijerse koningen en gallerans".
place signed: casteel Rotterdam op Makassar
signed by Asians: Koning van Ternaten
signed by Europeans: Willem Basting
Makassar
Volume 3, page 9-12 Feb. 1, 1676 contract number: CCCLXVI - 366
name kingdom: Palacca
description: Uit hetcontractboek. Ook. Dagh-Register 1676, bldz. 103-105, en Overgekomen brieven 1677, sesde boeck, folio 231 en volgende
place signed: casteel Rotterdam, compagnies tuin
signed by Asians: Arou Tanete, Arou Marjo, Arou Maroangy, Arou Saloteoengan, Galeran Tapaliwen
signed by Europeans: Andries Bogaart, Wybrant Dubbeldekop, Claas Pleun, W. Basting
Makassar-Zuid-Celebes
Volume 3, page 24-30 Feb. 12, 1672 contract number: CCCLXXVI - 376
name kingdom: Sombawa
description: Uit het Contractboek. Zie de ratificatie hierachter onder 22 Desember 1677
place signed: casteel Rotterdam, Makassar
signed by Asians: Jou Majuda, Crain Linques, Arou Ternate, Arou Maru, Crain Layo, Arou Bolo, Creain Gillisson
signed by Europeans: David Hartbouwer, Wybrand Dubbeldekop, Class Pleun, François Prins, Andriaan van Laren, Willem Basting
Makassar-Soembawa
Volume 3, page 113-114 Dec. 22, 1677 contract number: CCCXCIX - 399
name kingdom: Sumbawa
description: Uit het Contractboek. Ook in Daghregister 1677, bldz. 456-457
place signed: casteel Batavia
signed by Europeans: Rijklof van Goens, Lauren Pit, P Anth. Overtwater, Anthonio Pavijoen, Joan Camphuijs
Makassar-Soembawa